Gårdsstyring for melkeproduksjon

Hver dag skal det foretas hundrevis av beslutninger på gården. Uansett hvor små beslutningene er, kommer de til å ha en innvirkning på besetningens totale helse, den produserte melkens kvalitet og mengde, i tillegg til driftens lønnsomhet.

Mange av disse tas automatisk i løpet av dagen, mens andre krever mer tid og innsats for å oppnå riktig resultat. Med et effektivt gårdsstyringssystem kan disse prosessene i stor grad strømlinjeformes.

DelPro™ Farm Manager bringer de ulike elementene på gården sammen i én sentralisert enhet. Innhentede data kan hjelpe deg med å oppnå:

ReproduksjonBedre reproduksjon

Virksomhetsvekst innebærer å ha et effektivt og vellykket reproduksjonsprogram.

Effektiv fôringEffektiv fôring

I tillegg til at det utgjør en stor prosentandel av kostnadene på gården, er forskjellen mellom å få det til og å mislykkes stor.

Bedret besetningshelseBedret besetningshelse

DelPro™ Farm Manager gir deg mange av dataene du trenger i forkant i stedet for i etterkant.

MelkingMelking

Når alt kommer til alt, avhenger din innsats av hvor mye kvalitetsmelk du produserer på mest mulig effektiv måte.

Mer effektiv ytelse og bemanningMer effektiv ytelse og bemanning

Enten du har 50 kuer eller 50 000 kuer har det mye å si for driften at tiden på gården blir effektivt disponert.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.