Fjøs- og arbeidsmiljø

Barn environment farm barns

Et godt miljø i fjøset er essensielt for optimal komfort, helse og produktivitet for kyr, og for å beskytte melkekvaliteten. Dette gjelder spesielt båfjøs og noen løsdriftsfjøs, der dyrene er innendørs mesteparten av tiden.

Et godt fjøsmiljø har god ventilasjon, belysning og skadedyrkontroll.

Det er lett å kontrollere klimaet i fjøset med en kombinasjon av luftinnslipp, vifter, kontrollbokser og biosikkerhetsprodukter fra DeLaval. Sammen tilfører disse frisk luft som dyrene trenger for god helse og høy produktivitet.

Les mer om fjøsmiljø systemer og produkter ved å bruke navigatøren til venstre.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.