DeLaval Optimat™

DeLaval Optimat™ er første nivå i automatisert fôring der grovfôret manuelt lastes i en stasjonær mikser, og systemet deretter håndterer miksing, utlasting og distribusjon helt automatisk. Hjertet i systemet er en vertikal, stasjonær mikser (VSM) eller horisontal, statsjnær mikser (HSM), der alle fôrkomponenter skjæres og mikses. Det ferdigblandede fôret går via en transportør og lastes i en i en skinnemontert fôrvogn (OTS eller RA135). Du velger det utstyret som passer ditt anlegg best.

Med DeLaval Optimat™, kan du bygge på nye nivåer av automasjon når det passer deg. Det er også kompatibelt med eksisterende utstyr. DeLaval Optimat™ tilbyr fordelene med frekvent utfôring og er det første steget mot et fullt automatisert system.

DeLaval Optimat™ innkluderer:

1. Stasjonær mikser
2. Fôrtransportør
3. Skinnemontert fôrvogn 

 Fordeler med systemet:

  • Mindre sortering av fôr og mindre rangpåvirkning
  • Forbedret vomhelse (drøvtygging og spyttproduksjon)
  • Mange utfôringer pr dag - høyere grovfôropptak
  • Mindre risiko for tap av næringsstoffer på grunn av små rasjoner som blir spist opp raskt
  • Redusert totalkostnad

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.