DeLaval-holdvurdering BCS

DeLaval-holdvurdering BCS

 
Holdvurderingene benyttes ofte som et kritisk mål på hvor effektiv fôringen er på en gård. De må måles nøyaktig til spesifikke tider i laktasjonssyklusen. Nøyaktig holdvurdering gir bedre fôrplanlegging, som hjelper til med å sikre at kyrne har sunne holdvurderingsreserver. Dette fremmer melkeproduksjonen, reproduktiv effektivitet og kulevealder.

Hovedfordeler

 • Gir daglig automatisk holdvurdering
 • Hjelper til med å optimere fôringen
 • Fremmer økt melkemengde
 • Støtter bedret besetningshelse og reproduksjon

DeLaval-BCS eliminerer gjetningen og unøyaktighetene ved manuell evaluering. BCS-kameraet er montert på en DeLaval-utskillergrind eller på DeLaval VMS™. Det tar et 3D-bilde av kyrnes nedre rygg hver gang de passerer under kameraet. Det beregner deretter holdvurderingen på hver ku og logger resultatet inn i DeLaval DelPro™ Farm Manager (gårdsbestyrer)der du kan se grafene på individuelle dyr, grupper eller hele besetningen. DeLaval DelPro™ melder fra hvis ei ku synker under eller stiger over en bestemt klassifisering.

3D-bilde av ku

DeLaval BCS bruker 3D-bilde av ryggen på kua hver gang den passerer under kameraet og beregner kuas holdvurdering.

 

Egenskaper

 • Leverer daglig, vedvarende og nøyaktig holdvurdering
 • Framskaffer individuell, gruppe og besetningsoversikt 
 • Eliminerer stress for kyr under vurderingen
 • Skaper  -rapporter om avvik i helsetilstanden
 • Vurderinger kan også deles med veterinærer og ernæringseksperter


Fordeler

 • Varsler deg om du fôrer kua, gruppen eller besetningen for lite eller for mye. Dette kan føre til at en ku flyttes til en annen fôrgruppe eller justerer en gruppefôrrasjon.
 • Aktiverer maks fôreffektivitet.
 • Gir tidlig varsel om når kuas holdvurdering har sunket for raskt i tidlig laktasjon og det er en risiko for at den ikke blir drektig tidsnok og at den vil produsere mindre melk.
 • Hjelper til med å unngå at kyr blir for fete ved sining og kalving, som kan føre til høyere risiko for problemer ved kalving og ervervelse av metabolske avvik som ketose i ny laktasjon. 

Holdvurderingsbrosjyre

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.