Melkekjøling og lagring

Milk cooling & storage cooling tank and control unit

Rask og effektiv kjøling av melk er vesentlig for å bevare dens kvalitet. Melken holder omtrent 35 °C når den kommer fra juret, og varmen i denne ferskmelken må fjernes raskt. Melk bevarer naturlig motstandsdyktighet mot bakterier rett etter melking, men kun ved rask kjøling til 4–6 °C forebygges videre vekst av mikroorganismer.

DeLaval tilbyr verdens mest omfattende serie med teknisk kjølingsutstyr til gården, fordi at vi forstår viktigheten av effektiv kjøling i melkeproduksjonen.

Les mer om systemer og produkter for melkekjøling og oppbevaring ved å bruke menyen til venstre.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.