12 gylne regler for automatisk melking


Vis eller last ned som PDF-fil 
 

1. Kontroller jurhelsen regelmessig  2. Overvåk melkingsintervallene 3. Kontroller jurfjerdedelene 4. Sørg for effektiv speneklargjøring
Kontroller jurhelsen regelmessig
 
Overvåk melkingsintervallene
 
Kontroller jurfjerdedelene
 
Sørg for effektiv speneklargjøring
 
5. Kontroller melkingsvakuumet 6. Sett på melkeorganet til riktig tid 7. Unngå å melke for mye eller for lite  8. Kontroller VMS-innstillingene
Kontroller melkingsvakuumet
 
Kontroller påsettingen av melkeorganet
 
Unngå over- eller undermelking
 
Kontroller VMS-innstillingene
 
9. Forebygg infeksjon etter melking 10. Hold melkesystemet rent 11. Sørg for riktig kjøling av melken 12. Overvåk melkings- og fôringsresultatene
Forebygg infeksjon etter melking Hold melkesystemet rent Sørg for riktig kjøling av melken Overvåk melkings- og fôringsresultatene


Automatisk melking i detalj

1. Kontroller jurhelsen regelmessig

 • Alltid kontroller kuovervåkningen i DelPro (ranking på MDi)
 • Kontroller jurhelsen regelmessig (bruk MDi-tall for ytterligere undersøkelser med DeLavals CMT, OCC/DCC, HN osv.).
 • Gå regelmessig gjennom meieriets informasjon om melkekvaliteten
 • Ta vare på informasjon om jurhelsen for hver ku/jurfjerdedel
 • Håndter alltid melk fra kyr som kan være syke adskilt

2. Overvåk melkingsintervallene

 • Kontroller melkingskøen for kyr som ikke melker 2 ganger på 24 timer.
 • Kontroller antallet melkinger i de ulike fasene av laktasjonen
 • Hent kyr til melking om nødvendig
 • Se på de røde kyrne og sammenlign informasjonen med forventet melkemengde

3. Kontroller jurfjerdedeler

 • Bruk alltid engangshansker
 • Ikke trykk ut melk på gulvet
 • Undersøk melken og se etter flokkulasjon, fargeforandringer eller andre avvik som angis i datamaskinen
 • Endre alltid melkeutskillingsinnstillingene i DelPro før kua behandles
 • Håndter alltid unormal melk adskilt

4. Sørg for effektiv speneklargjøring

 • Kontroller vask av spenerengjøringskoppen minst én gang om dagen
 • Bruk godkjente midler til desinfisering ved speneklargjøring der det er tillatt, for kyr med høy konduktivitet eller ved OCC
 • Husk at speneklargjøring ikke bare omfatter rengjøring, men også stimulerer nedgivingen av melken
 • Mer stimulering gir vanligvis bedre melkestrøm pr. minutt

5. Kontroller melkingsvakuumet

 • Kontroller melkingsvakuumet minst én gang om dagen
 • Vakuumnivået, pulseringshastigheten og pulseringsforholdet skal stemme overens med DeLavals anbefalinger

OBS: Lavt vakuum forlenger melkingstiden og dermed også tiden som spenespissen utsettes for trykk, noe som øker faren for jurhelseproblemer

6. Kontroller påsettingen av melkeorganet

 • Sørg for at kameraet er rent
 • Kontroller alltid kuas speneposisjoner i VMS hvis utmelkingen ikke er fullstendig
 • Kontroller/tilpass speneklargjøringstiden hvis melkestrømmen er for lav for enkelte kyr
 • Kontroller om det finnes luftlekkasjer i spenegummiene og de korte melkeslangene
 • Kontroller armens posisjon
 • Kontroller fjerdedelsinnstillinger for helning
 • Kontroller vask av spenekoppens innside og utside

7. Unngå over- eller undermelking

 • Kontroller grensen for avtaking mot tømming av jurfjerdedel
 • Overmelking kan skade spenespissene
 • Kontroller innstillingene for nypåsetting (antall forsøk) og etter avsparking og be teknikeren gjøre endringer ved behov

8. Kontroller VMS-innstillingene

 • Kontroller fôrkrybbens posisjon
 • Kontroller at bakplatens sensor fungerer
 • Kontroller gulvrengjøringen og innstillingene
 • Kontroller utmatingshastigheten for fôr og at utmatingen stopper ved avtak
 • Kontroller innstillingene for utmating av kraftfôr i VMS og fôrstasjon

9. Forebygg infeksjoner etter melking

 • Bruk alltid godkjent desinfeksjonsmiddel for spraying
 • Det er den mest effektive måten å forebygge mastitt på
 • Hold kyrne på beina etter melkingen ved å sende de til fôrbrettet

10. Hold melkesystemet rent

 • Skift melkefilter hver 8. time
 • Tilpass vaskeinnstillingene til lokale forhold etter melkeutskillingen
 • Kjør en hel vaskesyklus hver 8. time
 • Bruk godkjente vaskemidler og følg doseringsanvisningene, rutine- og temperaturinstruksjonene på etiketten
 • Desinfiser melkesystemet ved behov med godkjente desinfiseringsmidler og følg instruksjonene på etiketten
 • Kontroller vaskealarmer i DelPro en gang om dagen

11. Sørg for riktig kjøling av melken

 • Kontroller alltid temperaturene slik at melken avkjøles riktig ved melkingen og etter tankvask
 • Kontroller kjølingsalarmer i DelPro en gang om dagen
 • Følg alltid meieriets anbefalinger for kjøletemperaturer
 • Vask melkekjølings- og oppbevaringstanker straks etter tømming med godkjente vaskemidler

12. Overvåk melkings- og fôringsresultatene

 • Gå regelmessig gjennom DelPro-lister og -informasjon om melkens kvalitet og sammensetning
 • Dobbeltkontroller om mulig regelmessig med data fra CMT, DCC/OCC, HN osv.
 • Regelmessig forebyggende vedlikehold og utskifting av spenegummi, slanger og andre deler i henhold til DeLavals anbefalinger er den beste fremgangsmåten for å sikre at melkesystemet fungerer som det skal
 • Kontroller at grovfôr er tilgjengelig for alle kyr 24 timer i døgnet, 7 dager i uken
 • Rengjør båsene minst 2 ganger om dagen
 • Tilpass ventilasjonen i fjøset etter behov

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.