Konsept for kutrafikk

Klikk for å se den animerte kua som føres naturlig gjennom fjøset med DeLavals kutrafikksystem: hvile, ete og melkes.

  1. Naturlig kuatferd, hvile, ete, hvile igjen og drøvtygging.
  2. Naturlig spise og hvile fortsetter, melkenivået i juret stiger.
  3. Ete igjen, fullt jur. DeLaval smart selekteringsgrind sender henne til DeLaval VMS melkerobot for å melkes.
  4. Ferdig melket, går for å ete igjen, hviler og drøvtygger.

 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.