DeLaval VMS™ Spectra

Det ultimate melkesystemet som leverer en eksakt holdvurdering (Body condition scoring BCS)

VMS™ Spectra er et limited edition-tilbud som inkluderer DeLaval sin nylanserte holdvurderingsteknologi. Når du bestiller VMS Spectra leveres den med BCS-kamera, som automatisk daglig filmer og bedømmer holdet til dine kyr.

Holdvurderingspoengene sendes så til DeLaval DelPro™ Farm Manager der du kan se og evaluere informasjonen på individnivå, pr gruppe eller for hele besetningen.

Når du har fått i gang en database over holdvurdering kan du:

• Planlegge utfôringen mer eksakt 
• Planlegge og optimalisere fôringen i henhold til kuas individuelle holdpoeng for å sikre at hun har riktig hold gjennom hele laktasjonen.

Bedre dyrehelse

Handle raskt ved avvik fra BCS-kurven for å redusere potensielle veterinær- og ernæringsbetingede utgifter. 

Forbedret reproduksjon og kalving

Sørg for at kyrne er i perfekt form ved inseminering og kalving for å begrense problemer under og etter kalving. Dette gir også kalven en god start i livet.

Økt melkeproduksjon

Hold kyrne ved best mulig hold under laktasjonen så får du maksimal melkeavkastning fra fôret.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.