Melkekjølingsløsninger for DeLaval VMS melkerobot

I tradisjonelle melkesystemer fylles tanken til 10 % av kapasiteten før avkjølingen begynner.

Det betyr at det trengs 600 liter melk i en tradisjonell kjøletank på 6.000 liter før avkjølingen kan starte,uten å fryse melken. Hvis melken fryser, skades proteinstrukturen alvorlig og melkens smak og utseende påvirkes negativt, og en lavere melkekvalitet reduserer selvsagt melkeprisen.

DeLaval kjøletanker starter kjølingen automatisk når tanken er 5 % full. Robotmelkesystemer har en gjennomsnittlig melkestrøm på 1,6 liter pr minutt, slik at det tar mer enn tre timer før minimumsnivået for avkjøling oppnås - eller enda mer for større melketanker. Dette tidsperspektivet er for langt: Melkekvaliteten kan ikke opprettholdes når det brukes tradisjonelle kjølesystemer for melk som leveres ved automatisk melking.

Automatisk melking har skapt en ny utfordring i forbindelse med kjøling, fordi melken leveres til tanken med ujevne mellomrom og melkestrømnivåer. Dessuten er det viktig å tenke på hva som skjer når hovedoppbevaringstanken tømmes av meieriet og må rengjøres, mens melkestasjonene fortsetter å melke kyr etter behov.

DeLaval har tatt utfordringen og utviklet to kjølesystemer som kan brukes sammen med DeLaval VMS melkerobot, og som sikrer en konstant høy melkekvalitet:

  1. DeLaval melkestrømstyrt kjøling – FCC. Denne unike løsningen for DeLaval frivillig melkesystem VMS er basert på vårt patenterte konsept med melkestrømstyrt kjøling. DeLaval VMS melkerobot varsler kjøletanken i sanntid om det leverte melkevolumet. Tanken justerer så kjølekapasiteten, slik at den er tilpasset det aktuelle melkevolumet.
  2. DeLaval instant melkekjøling BCC. Denne løsningen er tilgjengelig for forskjellige buffertankstørrelser og kjølemetoder. De nevnte systemene egner seg for drift døgnet rundt og fungerer som frittstående løsninger for DeLaval VMS Melkekjølingsløsninger for DeLaval VMS melkerobot og valgfrie AMS-systemer.

DeLaval gjør det enkelt

Melkehenting kan gjennomføres når som helst, og sjåføren fra meieriet trenger bare å trykke på et par knapper. Ingen deler skal flyttes eller rengjøres manuelt. Systemet sender et varsel hvis det oppdager en feil, derfor kan forebyggende tiltak treffes før det oppstår alvorlige problemer. Melk og vaskevann strømmer gjennom automatiske ventiler, slik at du sparer verdifull tid og tryggheten øker.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.