Utfôringsløsninger

DeLaval tilbyr løsninger for automatisk utfôring til dine kyr, ungdyr og kalver. Løsninger tilpasset automatisk melkeproduksjon med DeLaval VMS melkerobot.

DeLaval Optimat™ II master

DeLaval Optimat™ II master er andre generasjon av den helautomatiske løsningen hvor du programerer inn dine grupper, fôrresepter og tidsskjema, deretter er fylling av matebordene og siloer alt du trenger gjøre. Surfôr lastes på matebordene som automatisk fører dette over til en transportør som videre tar fôret opp i mikseren.

DeLaval vertikal mikser VSM

DeLaval vertikal mikser VSM finns i flere ulike størrelser. Alle kan hantere hele rundballer.

DeLaval stasjonære miksere

DeLavals stasjonære miksere SM12 og SM17 gir unik og effektiv miksekapasitet. DeLaval SM12 og SM17 laster DeLaval FS1600 automatisk når fôringen finner sted.

DeLaval distribusjonsvogn OTS100

En automatisk fôrdistribusjonsvogn som utfôrer kyrne til samme tid hver dag, med stor nøyaktighet. Den kan hantere alle typer fôr, fra mais og ensilage til fullfôrblanding.

DeLaval fôrstasjoner

Med unik dryppfôring kan hver ku spise i sitt eget tempo og så mange ganger om dagen som hun ønsker.

DeLaval kalvefôringsautomater

Komplette kalvefôringsløsninger med både melk og kraftfôr. Automatisk avvenning gir raskere vekst, sterkere kalver og bedre drøvtyggere.

DeLaval fôrstasjoner

Med DeLaval fôrstasjon FSC40/FSC400 får dine kyr den unike, biologisk riktige utfôringen der hver ku kan ete i sitt eget tempå og ved mange ganger pr døgn.

Feedtech™ silotilskudd

Forbedre tørrstoffytelsen og oppretthold energiinnholdet i silofôret. Bidrar til å opprettholde den aerobiske stabiliteten under fôring.

Feedtech™ elektrolytt

Behandling som leverer nødvendige elektrolyttløsninger for å gjennopprette væskebalansen hos kalver med diaré.

Feedtech™ Calf Probiotic Plus

Opprettholder en sunn tarmflora hos dine kalver. Gir kalvene en fordel i forbindelse med patogener. Tilføres enkelt med DeLaval kalvefôringsautomater.

Feedtech™ fôrtilskudd

Kan blandes i helmelk eller melkeerstatninger for å fremme koagulering av melk, god fordøyelse og redusere fordøyelsesproblemer. Bidrar også til å konservere behandlet melk.

Fôr riktig og få mer melk for for mindre penger.

Fordi ei ku i toppform er ei lønnsom ku, leverer vi fôringsløsninger som kan øke sluttresultatet ved å gi riktig fôr til riktig tid. Dette er en del av Smart Farming hos DeLaval.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.