Karusell

Rotary system

Roterende fiskebeinsstall er et velutprøvd konsept. Roterende fiskebeinsstaller er arbeidseffektive melkestaller når det er krav om høyt kugjennomløp per time. Kyrne er svært rolige, og melkerutinen er den samme for hver ku, hver dag.

Melkeren står på ett sted og utfører sine oppgaver, og han trenger ikke å forlate plassen hvis det ikke oppstår problemer av noe slag. Den jevne flyten i kutrafikken bidrar til at melkeren kan fokusere på selve melkingen i stedet for å bruke tid på å hente kyr inn til melking. Roterende melkestaller gir svært gode arbeidsforhold og et trygt arbeidsmiljø. Inngangen, formelkingsrutinen, organpåsettet og utgangen er alltid konstant.

Fordeler ved roterende melking

  • Kyrne har kort avstand til melkestallen.
  • Kyrne kommer til melkeren. Melkeren trenger ikke å bruke tid på å gå fra ku til ku.
  • Plattformen går med jevn hastighet og styres etter tempoet til operatørene.
  • Plattformens hastighet er tilpasset gruppens melkekapasitet.
  • Hver ku i gruppen har samme utmelkingstid.
  • Gruppestørrelsen er ikke viktig. Det e ikke noe problem med mange eller få kyr.
  • Hver ku har sin egen stall. Hver stall ser lik ut ved hver melking. Kua blir ikke påvirket av bevegelser eller forstyrrelser forårsaket av ei ku i tilstøtende stall.
  • Roterende melkestaller passer svært godt i melkefjøs. Kutrafikkledelsen er meget enkel med én inn- og utgang. Med kun én utgang blir utsortering til behandlingsdområdet svært enkel.

DeLaval har to typer roterende melkesystemer – PR (Parallel Roterende melkestall) og HBR (Roterende Fiskebeinstall). Kyrne står med hodet innover og melkeren står på utsiden av plattformen i PR-systemet, mens kyrnes hode vender ut og melkeren står på innsiden av plattformen i HBR-systemet. I 2010 ble DeLaval AMR avduket, dette er en automatisk melkekarusell for større besteninger.

Verdens første automatiske, roterende melkestall

DeLaval skapte historie den 14. september 2010 da vi annonserte lanseringen av verdens aller første automatisk roterende melking.

Tilgjengelighet

Ikke alle DeLaval-produkter er tilgjengelige i alle land.

For informasjon om tilgjengeligheten av et bestemt produkt, ta kontakt med din DeLaval forhandler.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.