Båsfjøs

Stanchion barn milking system

Melkemengden har økt jevnt i løpet av de siste årene, så nå kan det hende ditt gamle melkeutstyr må håndtere opp til 50 prosent mer melk enn tidligere.

Et umoderne og underdimensjonert melkeanlegg kan forårsake problemer med melkekvaliteten og jurhelsen. Det er en selvfølge at utstyret må være oppdatert for å unngå slike problemer. Ditt melkeanlegg er normalt i drift fire til seks timer per dag, 365 dager i året. Det innebærer at anlegget er i bruk 1.500 til 2.000 timer per år. Det er ikke mange andre maskiner som brukes så mye i dagens landbruk.

DeLaval kan tilby deg et nytt, komplett melkeanlegg eller oppgradering trinn for trinn.

Tilgjengelighet

Ikke alle DeLaval-produkter er tilgjengelige i alle land.

For informasjon om tilgjengeligheten av et bestemt produkt, ta kontakt med din DeLaval forhandler.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.