InService™

Effektiv service er nært knyttet til bærekraftig melkeproduksjon (SDF). Hvis du ønsker bærekraftig drift av gården, bør du vurdere abonnementservice hvor servicteknikeren gjør vedlikeholdsservice etter planlagte intervaller. Dette spesielt fordi både størrelsen og kompleksiteten har økt når det gjelder melkeproduksjon. Det blir mindre avfall, dyrehelsen ivaretas bedre, avkastningen øker og det oppstår færre driftsstans med behov for å tilkalle servicetekniker.

 

Effektiv, profesjonell service

DeLaval InService™ fokuserer på å forstå og imøtekomme våre kunders behov på en god måte. Derfor tilbyr InService™ forebyggende vedlikehold, rådgivningstjenester og akuttservice døgnet rundt. Du kan velge servicetjenester etter eget behov.

Regelmessig planlagt service er den beste måten å opprettholde pålitelighet, øke effektiviteten og redusere risikoen for - og kostnader ved driftsstans. Med InService™ forebyggende vedlikehold utføres service på ditt utstyr med jevne mellomrom etter en fastsatt plan, slik at du er sikret topp ytelse.

Våre >strong>salgskonsulenter>/strong> fra Felleskjøpet og DeLaval tilbyr samarbeid om gårdsplanlegging; viderer tilbyr vi veiledning og kurs i melkeeffektivitet og bruk av ditt DeLaval-utstyr, slik at du du får mest mulig ut av ditt utstyr, dine ansatte og din besetning.

Vi forstår selvsagt behovet for akuttservice, og tilbyr døgnvakt 365 dager i året på VMS melkerobot. Vi leverer profesjonell støtte og originaldeler.

DeLaval InService™ har utviklet serviceprogrammer for forskjellige typer melkeproduksjon over hele verden, med fleksibilitet til å imøtekomme den enkelte gårds og gårdbrukers krav.

Du kan stole på DeLaval når det gjelder effektiv service.

DeLaval InService™ – en god investering for å sikre problemfri drift

Servicetekniker og gårdbruker

Spar tid og penger

Regelmessig service, tester og kontroller gjør produksjonsutstyret mer pålitelig, øker lønnsomheten og reduserer ditt eget stressnivå. Tid er alltid viktig: forsinkelser i melkeproduksjonen er kostbare, siden forstyrrelser gir ringvirkninger over hele gården og kostnadene fort stiger. Forebyggende vedlikehold er den mest effektive måten å unngå havarier på: for hver krone du bruker på service kan du spare mye i form av eventuelle kostnader ved driftsstans.

DeLaval forebyggende service er et planmessig vedlikeholdsprogram tilpasset dine behov. Vi har et verdensomspennende nettverk med over 3000 profesjonelle serviceteknikere som bruker spesialutstyr og følger selskapets standardprotokoller for service av DeLaval-anlegg. DeLavals maskintester baseres på internasjonale og nasjonale standarder. Vi bruker vårt eget testverktøy DeLaval VPR100 for å sikre nøyaktig evaluering, kalibrering og innstilling av din melkemaskin.

Tilpasset service

Ditt serviceprogram vil avhenge av størrelsen på besetningen, antall melkepunkter, melketid og rengjøringstid. I tillegg kan vi utføre service på fôrings- og gjødselutstyret ditt. Regelmessig testing og vedlikehold bidrar til maksimal ytelse av systemet, forlenger utstyrets levetid og reduserer nedetiden til et minimum.

Når du undertegner en serviceavtale om forebyggende vedlikehold, vil en sertifisert servicetekniker fra DeLaval gjennomføre en grundig utstyrsevaluering og ytelseskontroll for å sikre optimal kapasitet fra systemet ditt.

Alle reservedeler og spenegummi er originaldeler fra DeLaval, slik at utstyret ditt fortsatt er like pålitelig etter utskiftninger.

DeLaval akuttservice

Vi driver vår egen DeLaval-gård med melkeproduksjon på Hamra i Sverige, så vi vet at god tilgang til service og støtte er en nødvendighet. Vi har et verdensomspennende distribusjonsnettverk og jobber tett på kundene våre, og vi tilbyr akuttservice på VMS melkerobot døgnet rundt, 365 dager i året. Det er bare å ringe.

Rådgivningstjenester

Vi tilbyr opplæring for deg og dine ansatte ved systemstart på alle våre anlegg. På VMS melkerobot setter vi i tillegg opp en plan for oppfølgingsbesøk for systemevaluering, og tilbyr kontinuerlige rådgivningstjenester med sikte på å oppnå mer effektiv gårdsdrift. Det er viktig for DeLaval at du er fornøyd og vi jobber intenst for å ha et oppegående servicenett over hele landet.

Forbruksavtale

Du kan skrive forbruksavtale med fast levering av forbruksvarer som f. eks. vaskemiddel, desinfiseringsmiddel, spenedypp, papir osv. Dette er et tilbud til alle kunder uansett om de har DeLaval-anlegg eller ikke.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.