Et PLUS+ for deg og din gård.

I DeLaval kan vi gjøre enhver gård mer produktiv og lønnsom.

Det gjør vi ved å samle de tre produktivitetensfundamenter - optimal ytelse, effektiv besetningsstyring og avansert melketeknologi - og integrere dem i ditt nåværende driftsopplegg.

Optimal ytelse

Optimal ytelse dreier seg om riktige detaljløsninger. Hos DeLaval hjelper vi deg til å oppnå dette ved å sikre at kutrafikken går glatt, at melkeutstyret fungerer optimalt og at melking går hurtig og effektivt.

Slik får du størst mulig kapasitet og melkemengde til minst mulig kostnad pr. liter melk.

Effektiv besetningsstyring

Effektiv besetningsstyring betyr å ha riktig verktøy og prosesser på plass, og kombinere dem slik at du sikrer kyrne et sunt og produktivt liv.

Gjør du dette effektivt, kan du redusere de vanlige kostnadene til inseminering, dyrlege og fôring, mens du øker produktiviteten og melkekvaliteten.

Avansert melketeknologi

Avansert melketeknologi sikrer at melka holder seg frisk og av topp kvalitet fra det øyeblikk den kommer ut av kua til den forlater gården.

Dette er nøkkelen til å oppnå høyeste pris.

Kontakt

Gi Et PLUS+ for deg i din daglige drift i dag.

Kontakt DeLaval og finn ut hvordan.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.