Kalveoppdrett

Datastyrt kalvefôring er kommet for å bli. Kalvenes helse avhenger i stor grad av stellet de får. Forskning viser at datastyrte melkefôringssystemer kan gi bedre helse, redusert arbeid og betydelig økt vekst.

Kalvefôring virker

Automatiske fôringssystemer gjør at det tar mindre tid å gjennomføre krevende arbeidsoppgaver, og gir bonden tid til å konsentrere seg om viktige detaljer som fôropptak og dyrenes allmenntilstand.

Ethvert system krever imidlertid godt stell, fjøs og ventilasjon av god kvalitet, i tillegg til at man er klar over detaljer.

Dette heftet beskriver DeLavals produkter for kalveoppdrett og fôring, og gir tips og forslag til hvordan du lykkes med sunn og lønnsom kalvefôring.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.