Dyrevelferd - nøkkelen til lengre og mer produktiv levetid

Denne kua produserer mer melk og lever lenger fordi den er frisk

Ei frisk ku produserer mer melk og lever lenger.
Dyrevelferden har direkte innvirkning på hvor lenge kyrne dine er friske og produktive.

Melkeproduksjon, kuas daglige utfordring 

20 000 liter blod må sirkulere gjennom kuas jur for at hun skal kunne produsere 40 liter melk. For et menneske tilsvarer det et maratonløp. Få av oss skulle forsøke dette uten å være skadefrie, i toppform, og hadde riktig kost, tilstrekkelig med væske, hvile, osv. Tenk om det var forventet av oss å gjøre det hver dag.....

Vi i DeLaval har et helhetlig perspektiv i tankene når vi tar vare på produktive kyr. Det er egentlig ganske enkelt; kyr som er friske og lever i et komfortabelt miljø, produserer mer melk og lever vanligvis et bedre og lengre liv.

Sett både fra et helhetlig og økonomisk perspektiv er det smart å forbedre helsen til kyrne dine. Du kan gjøre det ved å forbedre miljøet de lever i. Ei ku trenger en myk og ren hvileplass og friske klauver. Kyr skal kunne oppføre seg naturlig og enkelt kunne reise seg opp og legge seg ned. Sørg for at de har tilgang til godt kvalitetsfôr og rent, friskt vann. Vannet skal også være lett tilgjengelig.

Ventilasjon er et annet viktig aspekt. Sørg for at fjøset ditt er godt ventilert. Kyrne vil føle seg ukomfortable og melkeproduksjonen vil gå ned hvis luften er for varm eller for kald.  

Hvis du går inn for å forbedre alle disse områdene, vil du få belønning i form av friskere, gladere kyr som produserer mer melk.

Les mer om forlengelse av kyrs produktive levetid på vår blogg for besetningsstyring her.

Barn drikker melk fra friske kyr

Møt en DeLaval-spesialist på kukomfort  

Melkeprodusenter som ønsker å forbedre melkeproduksjonen på gården sin, kan avtale et møte med en DeLaval -spesialist på kukomfort , både med hensyn til å planlegge nye prosjekter og forbedringer. Når DeLaval og Felleskjøpet for eksempel hjelper en melkeprodusent med et nytt fjøs, tar planleggingsrådgiverne våre mange aspekter i betraktning - alt fra klima og fôrtilgang til optimal kutrafikk, og ideelt oppsett av båser og lyssetting.

Dyrevelferdprogrammet

En spesialist kan utføre dyrevelferdprogrammet ved å bistå i fôrplanleggingen, eller det kan utføres på en praktisk måte sammen med deg i fjøset. De seks delene i programmet er blitt identifisert som nøkkelområder som vil føre til betydelige forbedringer for besetningens velferd, noe som igjen vil bidra til lang levetid og god lønnsomhet. De er også relativt enkle, dvs. det kreves altså ikke langvarig samarbeid med spesialistene. 

Dyrevelferdprogrammet omfatter en evaluering av fjøset ditt på stedet, av en av spesialistene våre. De utfører en 6-trinns vurdering av fjøset og anbefaler eventuelle forbedringer som kan gjøres for å heve det til en påkrevd standard.

Evalueringen dekker følgende områder:

Dyrevelferd

Dyrevelferden har direkte innvirkning på hvor lenge kyrne dine er friske og produktive.

... har direkte innvirkning på hvor lenge kyrne dine er friske og produktive.

Les mer om dyrevelferd i heftet

Dyrevelferd i fokus

Klikk på bildet for å se heftet


Vil du vite mer?

www.milkproduction.com
Sponset av DeLaval

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.