Besetningsstyring for melkeproduksjon

Ordboken definerer ledelse (engelsk; management) som "handling eller kunsten å styre: ledelse eller forvaltning av noe (f.eks. en bedrift)". Som vi ser favner denne definisjonen ganske vidt, slik at den kan brukes om de fleste styringssituasjoner.

"Styring/Ledelse er en omfattende aktivitet som innebærer kombinasjon og koordinering av menneskelige, fysiske og finansielle ressurser på en måte som produserer en vare eller tjeneste som både er ettertraktet og kan tilbys til en pris som vil bli betalt, samtidig som arbeidsforholdene for de involverte er komfortable og akseptable." 

Styring/Ledelse av en melkeproduksjonsgård, eller en hvilken som helst annen småbedrift, er i visse henseende forskjellig fra styringen av et stort selskap. I motsetning til store selskaper setter melkebonden seg vanligvis sine egne mål, står for ledelsen av virksomheten og utfører alle eller noen av arbeidsoppgavene. Dette gjør det vanskelig å skille ledelse fra arbeid. Begge disse oppgavene kan dessuten utføres på samme tid. For eksempel kan planleggingen av dagens oppgaver finne sted mens kyrne melkes. Når man gjør dette, er det alltid fare for at det umiddelbare behovet for arbeidskraft setter ledelsen i skyggen, slik at ledelsesbeslutninger utsettes og forsinkes. Det anbefales derfor å sette av en viss tid for "ren" bedriftsledelse med jevne mellomrom. 

All bedriftsledelse, uansett bedriftens størrelse, innebærer å fatte beslutninger og føre tilsyn. En god leder kjennetegnes vanligvis med evnen til å fatte gode beslutninger. En leder vil ikke nødvendigvis alltid ta tilfredsstillende beslutninger, men jo flere beslutninger som tas på informert grunnlag, desto bedre er sjansene for et positivt resultat. 

Men hvordan fatter vi gode beslutninger og hvordan vet vi at vi har oppnådd ønsket resultat? 

Å fatte beslutninger kan beskrives som en kontinuerlig prosess. Som illustrasjon 1 viser, starter denne prosessen med kontroll. Ved å måle nøkkeltall og sammenligne disse med arkiverte, historiske tall, kan du oppdage mulige utfordringer. 

Når du har oppdaget og forstått utfordringen, må du vurdere de forskjellige alternativene du har for å løse utfordringen. Dette inkluderer en vurdering av effektene for hvert alternativ, og en sammenligning med individuelle mål. Alternativene kan være gitt på forhånd (f.eks. valget mellom å gi medisin eller ikke), men det kan også være mer sammensatt (f.eks. valg av fôringsstrategi). Når valget er gjort og satt ut i livet, må du overvåke og kontrollere effekten for å være sikker på at målsetningene nås. Hvis ikke må du kanskje gå gjennom prosessen igjen helt til du oppnår et tilfredsstillende resultat.

Les mer

Efficient dairy herd management

Klikk på bildet for å se heftet


Vil du vite mer?

www.milkproduction.com
Sponset av DeLaval

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.