Melkefiltrering

Dette er første utgave av heftet Effektiv melkefiltrering, redigert og utgitt av DeLaval International AB. Dette heftet er resultatet av vår omfattende erfaring innen melkeproduksjon og melkefiltrering, som strekker seg helt tilbake til slutten av det 19. århundre, da vår grunnlegger Gustav DeLaval fant opp den revolusjonerende melkeseparatoren. Helt siden da har separering og filtrering av melk stått i sentrum for vår virksomhet.

Heftet "Effektiv melkefiltrering" bygger på den enorme samlede kunnskapen til melkefiltreringseksperter fra hele verden. Den er utarbeidet for å gi bønder, konsulenter og rådgivere, studenter og andre med interesse for produksjon av høykvalitetsmelk et redskap til å gjøre seg kjent med vellykket, effektiv og ultrahygienisk melkefiltrering på gården. Videre skildrer den den sentrale rollen melkefiltrering har innen produksjon av høykvalitetsmelk.

Les mer

Milk filtration   

Klikk på bildet for å se heftet


Vil du vite mer?

www.milkproduction.com
Sponset av DeLaval

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.