Melking

Effektiv melking er skrevet for å gi melkeprodusenter over hele verden grunnleggende kunnskap og forståelse av det komplekse temaet melkeutvinning. DeLaval sine produkter er utviklet på grunnlag av fysiologiske, biologiske og atferdsmessige forutsetninger. Vår filosofi er å arbeide i harmoni med biologi, miljø og de naturlige prosessene for å oppnå optimalt produksjonsresultat for en av naturens mest perfekte matvarer: melk.

Dette heftet er tilgjengelig på mange av verdens språk gjennom DeLaval sine markedsselskaper. De mange fargerike og nyttige illustrasjonene er tilgjengelig fra DeLaval til bruk i formell opplæring og instruksjon innen melkeproduksjon, og i institutter. Det er bare å ta kontakt med din lokale representant for DeLaval.

Effektiv melking er skrevet av Dr Kerstin Svennersten-Sjaunja. Dr Svennersten-Sjaunjas PhD i dyrevitenskap er et samarbeidsprosjekt mellom Sveriges landbruksuniversitet, DeLaval og Karolinska institutet. Dr Svennersten-Sjaunjas hovedforskningsinteresse dreier seg om melkeproduksjon. Ingen trykksak er komplett uten forfatterens takk til sine samarbeidspartnere. Det lar seg ikke gjøre å nevne alle bidragsytere, men følgende personer nevnes som takk for deres spesielle innsats:

Dr Hans Wiktorsson, Dr Lennart Nelson, Mr Kjell Smidner, Mr Lennart Söderman, Dr Ole Lind, Hr Benny Örnerfors.

Til slutt en spesiell takk til Hr Gunnar Borgström, som står for illustrasjonene som på så mange kreative måter gir teksten liv. 

Vil du vite mer?

www.milkproduction.com
Sponset av DeLaval

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.