Smart Farming

Skap din melkeproduksjonsfremtid nå

For DeLaval handler Smart Farming om å utstyre dagens bønder med beslutningsredskaper og automatiseringsteknologi som sømløst integrerer produkter, tjenester og kunnskap for å gi bedre melkekvalitet, besetningsstyring, produktivitet og lønnsomhet.

Smart Farming handler om nyskapning Det handler om nyskapende – og ikke minst integrerte – beslutningsverktøy og automatisering til hjelp ved styringen av gården.

Effektiv bruk av ressurser på gården bør føre til både økt avkastning i betydningen høyere melkeproduksjon, og forbedret kostnadskontroll. Og det er lønnsom gårdsdrift, en av grunnpilarene i Bærekraftig melkeproduksjon.

Fra melkeproduksjon til helhetlig styring av gårdsdriften

Vi forstår at utfordringen som mange melkeprodusenter over hele verden står overfor er hvordan man skal takle en økonomisk fremtid som allerede nå defineres av krav om gode økonomiske resultater og effektiv drift.

Morgendagens suksess for deg som melkebonde vil avhenge av hvordan du håndterer automatiserings- og informasjonsteknologi internt på gården for å skape integrert produktivitet og et lønnsomhetsforbedrende system som tar for seg mer enn melking.

Et utvalg av nyskapende løsninger

DeLaval tilbyr allerede i dag et raskt voksende utvalg nyskapende automatiseringsløsninger som er utviklet for å revitalisere melkeproduksjonen. Dessuten er de skapt for å hjelpe melkeprodusenter å få maksimalt ut av sin tid.

Målsetningen vår for Smart Farming er å levere melkeprodusenter nyskapende ideer og teknologi som allerede nå bidrar til å skape en mer produktiv, bærekraftig og lønnsom fremtid.

DeLaval er den eneste leverandøren i bransjen som kan levere løsninger med en altomfattende tilnærmingsmåte til gårdslønnsomhet gjennom de syv kjerneområdene i Smart Farming: Kjenn din besetning, gi riktig fôr, melk på en intelligent måte, sikre melkekvaliteten, stell godt med dyrene dine, gjør gården din til et godt sted å være for både dyr og personale, og hold produksjonsutstyret ved like.

7  kjerneområder i Smart Framing

 

Salgsrepresentant

Kontakt din lokale DeLaval-representant ved å velge ditt land fra listen.


At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.