DeLaval AMR™-detaljer ved visningen av verdens første automatiske melkekarusell

Tumba, Sverige (12.november 2010). DeLaval AMR™ er tilpasset besetninger på i overkant av 300 kyr, de første kommersielle karusellene vil ha en kapasitet på 90 kyr per time og inntil 5 roboter som driver systemet samtidig, annonserte DeLaval idag. "Melkeprodusenter har lenge ønsket en automatisk melkekarusell. Vi utviklet DeLaval AMR™ med tanke på tre viktige kundefordeler; lønnsomhet, gårdsbetyrelse og fleksibilitet," sa DeLavals visepresident for kapitalgods Andrew Turner.

Systemet opereres av to roboter for vask og forbehandling av spenene og to andre roboter for påsetting av spenekopper. Slik kommer 4 roboter til å arbeide med 4 kyr samtidig. I tillegg kommer en femte robot til å håndtere spenespraying etter melking. Denne funksjonen er helautomatisk og spraytester hver enkelt spene med et toppmoderne kamera som "ser" spenene og lokaliserer dem i sanntid i 3D. 

De første kommersielle karusellene vil ha en kapasitet på inntil 90 kyr per time, avhengi av antallet roboter installert. Fleksibilitet var et hovedkriterie i konstruksjonen av dette systemet. Denne kapasiteten kan utnyttes på ulike måter for å imøtekomme forskjellige fremgangsmåter for gårdbestyrelse. For eksempel kan systemet melke en besetning på 540 kyr tre ganger daglig eller 800 kyr to ganger daglig, - eller andre kombinasjoner.  

"En kunde kan også starte i mindre målestokk, med en robot for speneklargjøring og en robot for påsetting av spenekopper og klare 50 kyr per time," forklarte Turner. 

Kyrne har tilgang til systemet på samme måte som i en vanlig karusell. Når den først er på plattformen blir kua tatt til speneklargjøringsposisjonen. Inngangsporten har elektronisk ID slik at kyrne har lagret speneposisjoner som speneklargjøringsroboten kan bruke. Laserkameraet lokaliserer deretter nøyaktig speneplassering. Spenene blir vasket, stimulert, tørket og behandlet akkurat som med DeLavals frivillige melkesystem VMS. Neste trinn er påsetting av spenekopper, deretter går kua videre til utgangsposisjonen der en siste roboten sprayer henne før hun blir sluppet ut.  

"Plattformstørrelse kommer an på flere faktorer slik som utetiden for melk og melkemengde. Disse faktorene kombinert maksimerer systemets effektivitet. Det er mulig å finne ut om DeLaval AMR™ kan tilpasses en eksisterende fiskebeinsstall men hver installasjon måtte i så tilfelle vurderes enkeltvis," tilføyde han. 

DeLaval AMR™ utfører individuell kvartalmelking slik at strømningsmengde, totalmengde, blod og konduktivitet alle blir målt for hvert kvartal akkurat som DeLavals frivillige melkesystem VMS. For å sørge for de beste hygieniske tilstandene ved melking kommer systemet med en automatisk overflateskyllemodul. Den består av skrapeblad og vannstråler. Som tradisjonell karusellmelking og VMS er  AMR™ istand til å melke alle kuraser.  

Ifølge DeLaval vil gårdslønnsomheten øke med deres nye automatiske melkekarusell fordi systemet gir gårdbrukere muligheten til å redusere melkearbeidet, eller la de ansatte utføre mer stimulerende oppgaver. Også fordi de vil få færre melkeproduksjonskostnader og få mer melk, med bedre kvalitet, per time. Gårdsstyringen vil også forbedres ved at de blir mer attraktive for de ansatte, noe som gir gårdbrukere mer tid til å drive virksomheten sin, og til å fokusere mer på dyrevelferden. Den tredje hovedfordelen selskapet belyser er fleksibilitet. DeLaval AMR™ er tilpasset alle former for gårdsdrift, den gir rom for modulære tilnærming til funksjonalitet og for eskalering for å utvide ettersom virksomheten vokser. 

DeLaval AMR™ har blitt tildelt gullmedaljen for EuroTier 2010 for innovasjon.

Gå til DeLavals bildegalleri for å se flere bilder

Bruk linken under for å laste ned filmen

DeLaval AMR™ film>>WMV

DeLaval AMR™ film >> for Broadcasting Quick Time

DeLaval AMR™ film>> brukt for Flas. MPEG, WMV, osv// (Quick Time

DeLaval AMR™ film >> AVI-versjon

høyreklikke på linken for å lagre og velg "Lagre som..."

Mediekontakt

Markedssjef,
Øyvind Erikstad

Telefon:
+ 47 64 85 85 60
E-post:

DeLaval filmer på YouTube

Nedlastbare videoer

AMR™

Herd navigator™

Optifeeding

Svingende kubørste

Høyreklikk og velg

"Lagre som"

 

DeLaval's offentlige galleri

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.