DeLaval og miljøet

DeLaval and the environment

Å ta vare på miljøet er en del av en felles målsetting hos DeLaval. Våre kunder, melkeprodusentene, lever og arbeider i nærmere kontakt med naturen enn de fleste av oss. Vi vet også at landbrukssektoren påvirker miljøet, men sektoren selv blir sterkt påvirket av klimaforandring.

Som et globalt selskap har DeLaval en sterk forpliktelse overfor miljøet. Vi har utviklet mål, aktiviteter og strukturer for vår organisasjon og evaluering som er nødvendig for å gjøre denne forpliktelsen til virkelighet.

Vi arbeider kontinuerlig med å redusere energiforbruk, minimere forbruk av ressurser, redusere sløsing, begrense farlige kjemikalier og fremme resirkulering av produkter når de ikke kan brukes lenger. Alt dette blir tatt med i beregningen når vi utvikler produkter og løsninger - fra design og innkjøp, gjennom transport, fylling, bruk og avhending. DeLaval sine arbeidstagere, leverandører og kunder er alle viktige partnere i denne oppgaven.

DeLaval Internasjonal er ISO 14001 sertifisert. I Norge er vi ISO 9001:2008 sertifisert.

Bærekraftig matproduksjon

 

Les mer

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.