The Food for Development Office

Melk er den første maten vi får, og den gir oss de grunnleggende byggesteinene til god helse, med livslange fordeler. Folk vet at kalsiumet i melk hjelper oss å bygge og opprettholde sterke ben og tenner. Melk og melkeprodukter er de rikeste kildene til kalsium.

Forskning har identifisert mer enn 100 forskjellige komponenter i melk. Det blir stadig mer bevis for at melk og melkeprodukter kan redusere blodtrykk, hull i tennene og risikoen for kreft, samtidig som det styrker skjelettet og immunforsvaret.

Melk, bærekraft og sosiale programmer

Skolemelkprogrammer

The Food for Development Office starter og støtter prosjektet skolemelkprogrammer og melkeproduksjonsutvikling i utviklingsland. Målet for disse prosjektene er å få bærekraftig melkeproduksjonsutvikling ved å fremme, utvilke og forbedre den lokale melkesektoren hele veien fra ku til forbruker.

Skolemelkprogrammer basert på lokalt produsert melk virker ofte som en katalysator ved å skape etterspørsel for lokalt produsert kvalitetsmelk, og etablerer en base for bærekraftig økonomisk utvikling.

Støtte til FNs utviklingsprogram

The Food for Development Office fremmer og deltar i offentlig-private samarbeid. I 2005 ble DeLavals og Tetra Paks The Food for Development Office aktiviteter valgt av FNs Mat og Landbruksorganisasjon (FAO) som et godt eksempel på samarbeid mellom FAO og den private sektor.

Videre anerkjennelser ble gitt når Mat til Utvikling-programmet ble tildelt den ansette 2006 World Business Award for sin støtte til FNs utviklingsmål for årtusenet. Mat til utvikling er nå involvert i prosjektet melkeproduksjonutvikling eller skolemelkprogrammer i mer enn 40 land verden rundt.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.