Bli kjent på Hamra Gård

Commercial Visits to Hamra Farm

En besøksdag på Hamra starter med presentasjoner: en generell om DeLaval etterfulgt av en spesielt om Hamra.

Turen starter da med en titt på museet og på historikken til DeLaval over de siste 125 årene. Dette inkluderer også historien om Hamra Gård såvel som eksempler på forskjellige historiske produkter.

Fra museet er det naturlig å gå til Utstillingshallen som tilbyr en unik samling av løsningene DeLaval produserer idag og selger over hele verden. Det viser utviklingen som er gjort innen melkegårdsdrift, sammenliknet med den vi ser i museet.

For våre besøkende, hovedsakelig gårdbrukere, er det antakelig mest interessant å se de tre forskjellige fjøsene på Hamra

  • Det Store Fjøset: båsfjøset opprinnelig bygd for Gustaf DeLaval i 1900 med plass til 68 melkekyr.
  • Forsøksfjøset: løsdriftsfjøs med plass til 96 kyr der de fleste av våre produkter bli testet.
  • VMS-fjøset: det nyeste fjøset med plass til 69 kyr og en robot for automatisk melking, det frivillige melkesystemet.

Hvis du ønsker mer informasjon

Ring +46 8 530 666 60
e-mail

Og mens du er her...

I sammenheng med besøket på Hamra har kanskje gruppen din lyst til å se flere gårder med DeLaval sine produkter.  Kontakt oss for mer informasjon og arrangementer.

Finn ut hva annet som skjer i Sverige og få turistinformasjon hos Besøk Sverige.

For mer informasjon

Ring: 
+46 8 530 666 60

email:

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.