AMR™ systembeskrivelse

Kuinngang

Kua går inn i systemet gjennom en dobbel salongdør som sikrer en ku av gangen på plattformen. Hvis hun nøler med å gå på plattformen skyver en grind henne forsiktig noen ganger for å lære henne og ikke oppholde seg i mellomrommet, og fotoceller informerer systemet om hvor hun er. Deretter vil en sekvensport svinge henne inn til endelig posisjon på plattformen på samme tid som plattformen roterer til neste stopp-posisjon for speneklargjøring. Neste ku kan nå komme inn i systemet bak henne.

Speneklargjøring

Inngangsporten har ID slik at kyrne har lagret speneposisjoner som speneklargjøringsroboten kan bruke. Laserkameraet finner deretter nøyaktig speneplassering og hver spene blir vasket med en spesiell spenekopp med vann. Spenen tørkes deretter med et sakte avtrekk fra spenen. En liten mengde melk blir også sendt ut med vaskevannet.

Du kan starte med en robot for speneklargjøring og en robot for påsetting av spenekopper og oppnå melking av 50 kyr per time.

Robotarmer

Påsetting av spenekopper

Neste bevegelse av plattformen vil ta kua til en melkekopp-påsettingsrobot som med en magnetklo, tar opp 2 kopper av gangen fra magasinet og fester dem på spenene, en av gangen, bruker de første lagrede speneposisjonene og deretter et laserkamera for nøyaktig lokalisering av spenene.

Hvis det er et system med 24 melkepunkter kan det være 2 roboter for speneklargjøring og også 2 roboter for påsetting av spenekopper. Så tilsammen vil 4 roboter arbeide med 4 kyr på samme tid. Prosessen tar gjennomsnittlig 20-30 sekunder for hver robot for 2 spener. De vil ha kapasitet på omtrent 90 kyr/time med 2 klargjørings- og 2 påsettingsroboter.

Melking

Melkingen starter så snart spene koppene sitter på spenene. Melken overvåkes per spene med en optisk melkemåler som måler melkestrøm, ytelse, blod og konduktivitet. Vakuumnivåene per spene overvåkes av følere i magasinet og når melkestrømmen stopper eller koppen sparkes av, vil koppen trekke seg individuelt tilbake inn i magasinet. Maks melketid er omtrent 12 minutter og hvis det ikke er tilstrekkelig for en ku med høy ytelse (eller av en annen grunn), kan plattformen stoppe for å vente eller overstyre avtak av koppen. Dette avgjøres av brukeren i konfigureringens innstilling av systemet.

DeLaval AMR™ vil passe til besetninger på over 300 kyr. De første kommersielle karusellene kommer til å ha en kapasitet på 90 kyr per time, avhengig av antallet roboter installert.

Melkeroboter i drift

Spenespray

Spraying kan utføres på spenene ved siste melkepunkt av en spenesprayrobot.

Kuutgang

Når kyrne forlater plattformen i utgangsfeltet, kan kua bli skilt ut enten til et område for behandling eller til et område for re-inngang til melkepunktet. Vanligvis vil hun da gå forbi en enveisgrind og inn i inngangen til plattformen for en ny melkerunde. Årsaken kan være et avspark eller mislykket påsett av kopper.

Koppskylling

Mellom utgang og inngang vil spenekoppene skylles inni og utenpå med vann (som i VMS-prosessen).

AMR vant pris på EuroTier

DeLaval's offentlige galleri

DeLaval filmer på YouTube

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.