For studenter

En start på din arbeidskarriere hos DeLaval gir deg muligheter og utfordringer globalt i en inspirerende verden med melkeproduksjon i fokus.

Arbeid for studenter

Vi rekrutterer agronomer, uteksaminerte studenter fra bedriftsøkonomi, markedsføring og ledelse, ingeniører innen datavitenskap, elektronikk, mekanikk, produktutvikling, logistikk og produksjonsmetoder.

Eksamensarbeid

DeLaval International tar hvert år inn ca. 20 studenter som får skrive sin eksamensavhandling hos DeLaval. En eksamensavhandling produsert hos DeLaval kan bety en framtid i selskapet.

Det er viktig at du forespør i god tid. Det er et krav at du allerede har en idé om hvilket område du ønsker å behandle i avhandlingen.

Hvis du ikke bor i Stockholm må du være oppmerksom på at du må betale for reise og opphold selv.


 

Rekruttering over hele verden

Hver DeLaval avdeling er ansvarlig for sin egen rekruttering. Hvis du er interessert i å arbeide hos DeLaval i et annet land enn Norge kan du finne koblinger til nettsider i forskjellig land på toppen av denne nettsiden og du kan finne adresser til alle DeLavals kontorer over hele verden.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.