Moan Samdrift DA

I fellesfjøset på Moan i Stordalen kom den enarmede stålskapningen med datahjerne som en redningsmann.

Løsningene

Det ble kona Inger som skar igjennom og sa at de måtte satse videre. Bøndene i Stordalen begynte å se seg om etter løsninger og de likte de forslagene som Hans Otto Stjern kom med. En hodepine var å få til melkinga mens monteringa av melkeroboten pågikk. Stjern foreslo at de skulle bruke halve melkestallen mens roboten ble satt på plass i fjøset. Moan minnes at det var en møysommelig prosess å få den inn. De hadde målt nøye på forhånd og mente at det skulle gå, men likevel var det spennende å følge arbeidet.
– Jeg trur jeg fant ut at det gikk noe sånn som fire melkinger før roboten sto ferdig montert, sier Moan. For hans del er forventningene til melkeroboten innfridd og vel så det. Han mener det var riktig å investere i robot framfor  storstilet nybygging eller ombygging av fjøset. Åfjordingen spøker med at fjøset var i så dårlig forfatning at de måtte kjøpe robot for å støtte det opp.

Traff blink

– Roboten er så fantastisk at jeg knapt kan tru det, sier bonden i Stordalen om den nye drengen i rustfritt stål. Om det skulle være noe galt fatt et sted ringer den ham opp. Det skjer ikke mange dagene i uka, og som oftest er det bagatellmessige feil som for eksempel ei kvige som må læres opp. Kontoret i fjøset er blitt et samlingssted på Moan. Det ser bra ut, men her har det heller ikke vært sløst.
– Vinduet overtok jeg da Sjøla skiftet ut det i stua heime, forteller bonden. Døra inn til melkeroboten og fjøset voktet opprinnelig inngangen til soverommet som en gang huset oldemora til Egil. Hun hadde mange av de samme petimetriske kvalitetene som den nye «drengen» og hun har også gitt navn til melkeroboten. Roboten overvåker celletallene i juret og varsler når noe er galt. Ei ku som har trøbbel blir sendt rett i sykebingen. Roboten kan også få beskjed om å sende kyr som skal insemineres dit. Det går også an å stenge inn bestemte kyr ei viss tid, for eksempel 20 minutter, slik at bonde eller avløser kan få gjort en sjekk. Moan sier sørvis og oppfølging har gått på skinner det året de har hatt roboten. Oppstår et problem på en søndag, er det servicefolk tilgjengelig på dagen.
– Jeg drog på landsskytterstevnet uten bekymringer, sier skytterpappaen.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.