Solli gård

I dag åpnet Norges største geitefjøs ute ved Skogsfjordvatn på Ringvassøya i Karlsøy. Det er mor og datter, Ann Vigdis Solli og Linda-Mari Solli Sørensen, som står bak prosjektet og samdriften på gården.

Siden 2005 har Solli Gård planlagt det 600 kvm² store bygningen, og etter at selve byggingen startet i april i fjor var den endelige åpningsdagen kommet i dag. Over 40 gjester kom på besøk for å se et topp moderne og fremtidsrettet fjøs. Det var gratulasjoner og gaver fra Fylkesmannen, Innovasjon Norge, Karlsøy kommune og leverandører til nybygget.
Varaordfører Svein-Egil Haugen, som selv også driver med fjøsdrift på Karlsøya, roste kvinnene for den staheten som de hadde vist under hele prosjektet for å få ting til. – Det mangler ikke på utfordringer for å komme i mål med et slikt praktbygg, men dere har virkelig vist at det går an. Han la også til at det for over 100 år siden var mer enn 300 000 geiter i Norge, men at det nå er kun mellom 30 000 – 40 000 geiter spredt på mindre enn 500 geitebruk rundt om i landet. – Og nå har vi det største her i Karlsøy, sa Haugen.
Fjøset, som i dag rommer 300 geiter med smått og stort, har i dag en kvote på 197 000 liter. Noe som skal komme godt med for Tine Meierier som har uttalt at de satser på produkter fra geitemelk. – I en tid hvor finanskrisen råder, så har det vært god eksport av produkter fra geit, sa Bjarne Leonardsen, styremedlem i Tine Meierier, til forsamlingen.

Lykkeligere geiter

De fasilitetene som geitene nå har fått har allerede gitt positive effekter. – De er blitt langt roligere, forteller Linda-Mari Solli Sørensen og mener at det skyldes at det er mye bedre plass for dyrene. – Tidligere ble det mye knuffing og slåssing, men det ser vi lite av nå. I tillegg bekrefter hun at de eter bedre, og nettopp fôringsdelen har vært en sentral del av planleggingen av det nye fjøset. Kraftfôret leveres automatisk ut ifra en databrikke som hver geit bærer på seg og som forteller hva dagsbehovet til akkurat dette dyret er. Gulvet og temperaturen i fjøset er også behagelig for geitene. Det var lett å se når geitene strakte seg ut på gulvet og la seg ned for å sove, noe som også ble positivt bemerket av erfarne andre geitebønder. Topp moderne melkeutstyr halverer melketiden for geitene, og med et kontrollrom med utsikt over hele fjøset er alt lagt til rette for en sunn og trygg drift av geitebruket.

Hviler ikke på lauvbær

-Vi tenker allerede nå på å ta det gamle fjøset i bruk og gjøre det om til kjefjøs, sier Linda-Mari Solli Sørensen. – Det vil gi oss mulighet til å ha 300 voksne geiter her inne og det vil gi økt produksjon. Men det koster penger å renovere, så dette vil nok ta en tid å få på plass. Akkurat nå er vi bare lykkelige over å ha kommet i mål med dette, sier hun.

Nøkkeltall:

Solli gård

Karlsøy, Norway

BESETNINGSSTØRRELSE:

300

TYPE BESETNING:

Sau & Geit

MELKESYSTEM:

Lignende gårder:At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.